• AKTUALNOŚCI
 • GALERIA
 • KONTAKT
 • Hipoterapia

  W Centrum Zooterapii prowadzone są zajęcia z hipoterapii dla pacjentów indywidualnych. Zajęcia odbywają się na ujeżdżalni otwartej oraz na hali ujeżdżeniowej. 

   

  Pacjenci są objęci formami hipoterapii tj.:

  - terapia kontaktem z koniem, podczas której uczymy się przebywania z koniem, dbania o jego higienę, poznajemy świat koński wieloma zmysłami,

  - fizjoterapia na koniu, podczas której bawimy się z koniem i ćwiczymy na jego grzbiecie,

  - psychopedagogiczna jazda konna, podczas której uczymy się jak wygląda świat, a w tym i koń,

  - woltyżerka terapeutyczna dla odważnych, czyli elementy gimnastyki artystycznej na grzbiecie naszego wierzchowca.
   

  Zapraszamy serdecznie wszystkich po uprzednim umówieniu się z instruktorem hipoterapii. Pacjent prowadzony jest według indywidualnie dobranego procesu terapeutycznego.

   

  W celu umówienia się na zajęcia prosimy o kontakt z terapeutą:

   

  dr Daria Sawaryn

  kielnarowa@wsiz.rzeszow.pl

  tel. 17 866 13 46, 609 737 180

   

  Centrum Zooterapii WSIiZ

  Kielnarowa 386A, 36 - 020 Tyczyn

  Rzeszów

    

    

  Regulamin hipoterapii prowadzonej w Centrum Zooterapii w Kielnarowej, koło Rzeszowa

   

  1. Regulamin wchodzi w życie od 1 czerwca 2013 roku.
  2. Hipoterapia jest indywidualnie dobierana do każdego pacjenta, więc o formie i metodzie zajęć decyduje instruktor prowadzący.
  3. O każdej nieobecności na umówionych zajęciach należy odpowiednio wcześniej powiadomić, min. dzień przed zajęciami. Z wyjątkiem zdarzeń losowych, o których także należy poinformować w terminie jak najwcześniejszym - do jednej godziny w dniu zajęć.
  4. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach hipoterapii i nie poinformowania wcześniej o nieobecności lub poinformowania zbyt późno, będzie doliczana należność za nieprzeprowadzone zajęcia przy następnej hipoterapii.
  5. Czas zajęć wynosi 30 min, do tego czasu wliczane jest przywitanie się z koniem, jazda, karmienie oraz żegnanie się z koniem i personelem.
  6. Zajęcia zaczynają się o ustalonej porze, każde spóźnienie powoduje skrócenie czasu trwania zajęć. Z wyjątkiem opóźnień z powodu pracowników Ośrodka, kiedy to zajęcia trwają całe 30 min.
  7. Uczestnik hipoterapii powinien dostarczyć skierowanie lekarskie na zajęcia z hipoterapii oraz dokumentację choroby pacjenta.
  8. Uczestnik zajęć oraz jego opiekunowie powinni podpisać zgodę na przeprowadzenie zajęć oraz zgodę lub jej brak na ujawnianie wizerunku dziecka na stronie WWW CZ oraz w materiałach reklamowych.
  9. Uczestnik zajęć oraz jego opiekunowie powinni zapoznać się z regulaminem stajni oraz zasadami BHP.

   

  © Centrum Zooterapi WSIiZ. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Tel. 0 17 8661 341, fax. 0 17 8661 344, Kielnarowa 386A